Φυσικές Πηγές

Εκτύπωση

Λόγω της εγγύτητας του δάσους, υπάρχει άφθονος ανεφοδιασμός νερού από τα φυσικά μονοπάτια. Πολύ εύγευστο νερό και χωνευτικό. Θεωρείται μεταξύ των καλύτερων νερών κατανάλωσης στο νησί.

Natural Water Springs